ویرایش مقالات

شبکه مدیریت دانش آمادگی دارد تا در زمینه ویرایش مقالات در رشته های مدیریت، مدیریت ورزشی و روانشناسی دانشجویان عزیز را یاری رساند. جهت ارتباط با ما در این خصوص با آدرس

irankm.center@gmail.com در ارتباط باشید.

طراحی و پشتیبانیگروه کامپیوتری رهجو