فهرست نشریات معتبر

Spread the love

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم خرداد ۹۶

کمسیون نشریات علمی کشور (معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  در جدیدترین گزارش خود در خرداد ۹۶ فهرست نشریات معتبر وزارت علوم در گروه های پنجگانه علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی، علوم پایه، هنر و معماری را منتشر کرد. همچنین در این گزارش فهرست ۳۱ نشریه لغو اعتبار شده نیز ذکر گردیده است. کمسیون نشریات علمی کشور بصورت مداوم نشریات علمی کشور را رصد نموده و بصورت دوره ای لیست نشریات علمی معتبر کشور را اعلام می نماید.

جهت دریافت فایل فهرست نشریات علمی معتبر خرداد ۹۶ بر روی گزینه زیر کلیک کنید.

فهرست_نشریات_علمی_معتبر_وزارت_علوم خرداد ۹۶

طراحی و پشتیبانیگروه کامپیوتری رهجو