تقویت پیشینه تحقیق پایان نامه

تقویت پیشینه تحقیق پایان نامه

دانشجویانی که فصل دوم پایان نامه شان از نظر تحقیقات داخلی و خارجی (پیشینه تحقیق فصل دوم پایان نامه) ضعیف باشد و یا پیشینه پایان نامه جدید نباشد می توانند با ما  با پیام رسان داخلی سروش و یا پیام رسان خارجی تلگرام به شماره 09389510938  به آدرس irankm.center@gmail.com در جهت تقویت پیشینه تحقیق مکاتبه نمایند.

1- تقویت پیشینه تحقیقاتی پایان نامه از نظر تحقیقات داخل کشور

2- تقویت پیشینه تحقیقاتی پایان نامه از نظر تحقیقات خارجی (ترجمه مقالات و تنظیم پیشینه تحقیق)

3- اضافه کردن تحقیقات جدید داخلی به فصل دوم پایان نامه

4- اضافه کردن تحقیقات جدید خارجی به فصل دوم پایان نامه  (ترجمه مقالات جدید و تنظیم پیشینه تحقیق)

 

 

طراحی و پشتیبانیگروه کامپیوتری رهجو